22 21 40 25

[email protected]

Khovsgol Dairy Project

 

Mejerifolk uden Grænser har siden 2015 samarbejdet med nomaderne i det nordlige Mongoliet i Khovsgol provinsen omkring etablering af et lille andelskooperativ for at styrke samarbejdet blandt de nomader, der har yakokser og producerer mejeriprodukter, så de kan stå stærkere sammen og få en indkomst ud af deres i forvejen udmærkede produktion.

HER er en komplet fortælling omkring hele projektet.

I 2019 fik Mejerifolk uden Grænser godkendt et projekt hos CISU (Civilsamfundsudvikling), som har hjulpet til at uddanne kooperativet i at lave forretningsplan, bogføre, blive styrket i samarbejdet som kooperativ, og modtage træning i mælkehygiejne, mælkeanalyser og fødevaresikkerhed. Derudover er de blevet undervist i at producere natursæber, stearinlys og filtprodukter, så de har mulighed for at generere andre indtægter, når det er vinter og der ikke er nogen mælkeproduktion.

I juli 2020 indviede det lille kooperativ, Velsignet af Yakokse, mejeriet i Khatgal. Borgmesteren var med, skænkede et kuk-ur til kooperativet og udtrykte sin store begejstring for, at den lille turistby nu har sit eget mejeri. I perioden juli til oktober måned har kooperativet forarbejdet ca. 200 liter mælk om dagen, da malkeåret går på hæld. Henover vinteren producerer yakokserne ikke mælk på grund af den ekstreme kulde. Normalt går produktionen i gang igen i foråret (april-maj måned).
Henover vinteren lærer medlemmerne af kooperativet, at lave filtprodukter, natursæber og stearinlys, så de har andre indtægtsmuligheder i de kolde måneder.

Samtidig arbejder de på at få flere medlemmer i kooperativet og på at etablere nogle gode købs- og salgsaftaler, med de lokale turistcamps, så kooperativet stille og roligt kan øge mejeriproduktionen.

Mejerifolk uden Grænser modtog i foråret en fin donation fra Else og Erik Jørgensens Almennyttige Fond, som skulle bruges til at hjælpe kooperativet med at indkøbe mælkejunger i rustfrit stål. Den aftale vi lavede med medlemmerne var, at Mejerifolk uden Grænser med disse midler ville betale 2/3 af mælkejungerne og så skulle de selv betale den sidste tredjedel. Den aftale har de været meget begejstrede for, og har sirligt skrevet ned, hvem der har købt hvor mange og hvad de har betalt.Projektrejse 2019
I juli 2019 var Uffe Mortensen og Isabel Sande Frandsen i Mongoliet på projektrejse. Uffe Mortensen har skrevet rejsebrev, som kan læses HER.

I januar 2020 modtog SSKH (Velsignet af Yakokse) undervisning i produktion af natursæber, for at hjælpe dem med at diversificere deres indkomstmuligheder i de kolde vintermåneder, hvor der ikke er mælkeproduktion. Derudover modtog de også første del af undervisningen i forretningsforståelse ved hjælp af Canvas-værktøj. Al undervisning bliver foretaget af Mejerifolk uden Grænsers lokale partner Uurchllultig Uuruusuu ved Urana Dashtseren. Projektet er finansieret af CISU. For billeder se HER.

Projektrejse 2016
I juli måned 2016 var Mejerifolk uden Grænser i Mongoliet sammen med Arkitekter uden Grænser for anden gang i forbindelse med vores samarbejde omkring Khovsgol Dairy Project.

Sidste sommer fik vi afklaret, at der er stort udækket behov og en ligeså stor interesse fra mælkebøndernes side, for at organisere sig som andelskooperativ og begynde at sælge deres mælk og mælkeprodukter. I denne omgang lykkedes det at identificere to unge piger, der nu er startet på mejeriuddannelsen, som varer fire år. Ligeledes har andelskooperativet, Yakoksens Velsignelse, deltidsansat en pensioneret bankdame, som også er medlem af kooperativet og som skal varetage deres administration og hjælpe dem med indtjening og opsparing.

Under rejsen i juli måned lavede kvinderne et event i en turist camp, hvor de viste, hvordan de producerer de eftertragtede mælkeprodukter og solgte ud af varerne. Det var så stor en succes, at de er blevet hyret til at gentage eventen en gang om ugen hele næste sommersæson.

Mejerifolk uden Grænser står med en stor opgave nu, der hedder, at vi skal hjælpe kooperativet med at afklare hvordan mælkelevering kan foregå, tale om leveringsaftaler og finde ud af, hvor en køleopsamlingsenhed skal placeres eller finde et alternativ. Og alt det skal vi også hjælpe med at finde penge til. For mere information om projektet se HER

Projektrejse 2015
I juli måned 2015 var en projektgruppe på 4 personer i Mongoliet for at undersøge forholdene og mulighederne nærmere i forhold til at anbefale Mejerifolk uden Grænser at gå videre med projektet fra tegnebrættet. Det kom der en grundig rapport ud af, som kan læses her.

Projektgruppen pegede på flere udfordringer, så som at det vil være nødvendigt, at tage hånd om kølingen af den rå mælk og den måde nomaderne i dag behandler mælken på lige efter udmalkningen. Det skal også undersøges, om en mulighed vil være at lave køleopsamlingscentre for at imødekomme de lange afstande og afværge eventuelle uheldige påvirkninger på mælken. Derudover skal der tages hånd om en svingende mælkeleverance hen over året, ligesom de lave temperaturer om vinteren må give problemer i håndteringen af mælken. Og ikke mindst er der behov for uddannelse i hygiejne og mejeribrug.

Projektet er et samarbejde mellem Mejerifolk uden Grænser og Arkitekter uden Grænser, hvor arkitekt Chalotte Vad er initiativtager og ildsjæl i projektet.
Projektet har en projektgruppe, som definerer projektets detaljer, søger fonde og planlægger det videre forløb.

Læs årsrapport 2016 HER.