22 21 40 25

[email protected]

Bestyrelsen

 
Bestyrelsen for Mejerifolk uden Grænser består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
 
 
Bestyrelsesmedlem Repræsentanter
Lars Dall Jensen (Formand) FMF
Henrik Toft FMF
Michael Jensen FMF
Kurt Enevoldsen DMS
Rolf Pedersen DMF
Ingermarie Jensen (Chr. Hansen) Virksomhedsmedlem
Sten Holmgaard Sørensen Personlige medlemmer
Henrik Hjortshøj Suppleant personlige medlemmer
 
 
Bestyrelsen sammensættes af 3 repræsentanter fra FMF og 1 repræsentant fra hver af de to øvrige foreninger, samt 1 repræsentant for kollektive medlemmer og 1 repræsentant for de individuelle medlemmer.
 
 
Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer 3 personer (udpeges af FMF)
Dansk Mejeriingeniør Forening 1 person (udpeges af DMF)
Danmarks Mejeritekniske Selskab 1 person (udpeges af DMS)
Individuelle medlemmer 1 person
Virksomhedsmedlemmer 1 person

FMF har formandskabet i Mejerifolk uden Grænser.
Bestyrelsen indgår en samarbejdsaftale med sekretariatet for Mælkeritidende I/S om varetagelse af den daglige drift og ledelse af Mejerifolk uden Grænser.