22 21 40 25

[email protected]

Bliv medlem

Hos Mejerifolk uden Grænser har vi to slags medlemskaber, som du kan se herunder.

Personligt medlem


Et medlemskab hos Mejerifolk uden Grænser koster bare 250 kr. (studerende: 100 kr.)
Derudover er det muligt at give et gavebidrag til foreningen, som er fradragsberettiget.
I 2023 kan du som individ få skattefradrag for op til 17.700 kr. (i alt for alle bidrag til alle almennyttige foreninger).


For at vi kan sikre os, at du får skattefradrag, skal vi bruge dit cpr.nr. Du bedes derfor udfylde denne formular.

Som medlem af Mejerifolk uden Grænser har du mulighed for at deltage på forskellige niveauer, men du er aldrig mere aktiv, end du selv ønsker. Det vil sige, at du kan vælge aldrig at være aktiv og kun betale kontingent og modtage nyheder fra os, samt evt. deltage i arrangementer og i Generalforsamlingen. Men du kan også vælge at byde ind på specifikke opgaver, som du synes er interessante, eller som ligger inden for dine kompetencer og tidsmæssige muligheder. Det frivillige arbejde du kan vælge at engagere dig i, kan have meget forskellig karakter. Det kan for eksempel være hjælp til at udforme et projektdokument, søge fonde, yde teknisk bistand på en projektrejse og meget andet.
Mulighederne er mange og entusiasmen er stor. Velkommen!
Som medlem er du i øvrigt valgbar og har stemmeret samt adgang til den årlige generalforsamling i Mejerifolk uden Grænser.
Generelle betingelser
Læs vores generelle betingelser samt persondatapolitik her.

Virksomhedsmedlem


Virksomhedsmedlemmer har forskellige muligheder for at styrke den sociale profil

Mulighed for at synliggøre engagement i fattigdomsbekæmpelse til gavn for relationer til kunder og medarbejdere.
• Mulighed for at blive involveret i samfundsmæssigt ansvar med globalt fokus.
• Mulighed for at fradrage medlemsbidrag som markedsføringsudgift.
• Mulighed for at afrapportere på CSR-regnskab, samtidig med at virksomheden direkte afhjælper fattigdom og stabiliserer fødevareforsyningen.
• Mulighed for at følge med i mejeribranchens udfordringer og muligheder i udvalgte udviklingslande.

Det er også en mulighed at donere en procentdel af salg af varer, som her beskrevet af Skatterådet:
Skatterådet kan bekræfte, at et koncept hvor en procentdel af varens salgspris doneres til en velgørende forening kan fratrækkes i virksomheden som en reklameudgift jf. ligningsloven § 8.

Se mere her om fordele og typer af medlemskab.