22 21 40 25

[email protected]

Organisationen

 

Om Mejerifolk uden Grænser


Mejerifolk uden Grænser har til formål at etablere og støtte små lokale udviklingsprojekter på mejeriområdet i udvalgte udviklingslande. Mejerifolk uden Grænser yder bistand inden for det mejerifaglige område. I denne sammenhæng er det mejerifaglige område defineret som forløbet fra malkningen (mælkekvalitet) til mælken er forarbejdet (proces og pakning) og til enten afsætning på et lokalt marked eller tilbagelevering til de bønder, der har leveret mælken.

Mejerifolk uden Grænser er en almennyttig organisation, der primært baserer sig på frivillig arbejdskraft. Vi udfører ikke konkurrerende virksomhed til den etablerede mejeribranche, da vi eksklusivt arbejder i områder, hvor de lokale ikke har råd til at betale for konsulentarbejde og den offentlige sektor heller ikke bidrager.

Projekterne skal primært tilføre mejeriteknologisk viden, erfaring og, i mindre skala, udstyr. Mejerifolk uden Grænsers indsats må gerne bidrage til at løfte små kooperativer/grupper af bønder med ganske få malkende dyr ud af fattigdom, eller give dem en levestandard, hvor de basale rettigheder som mad, rent vand, tøj og skolegang er sikret.

Projekterne skal have til formål at:

  • Tilføre viden, kompetencer og/eller uddannelse på mejeriområdet.

  • Skabe økonomisk og miljømæssigt bæredygtige projekter, der kan bidrage til at løfte små lokale samfund/landsbyer til et højere niveau, hvad angår anvendelse, behandling, opbevaring og evt. nær/lokal omsætning af deres mejeriprodukter.

  • Skabe et organiseret samarbejde i lokalområdet omkring projekterne med henblik på langsigtet drift og vidensdeling. Dette kan eksempelvis gøres med udgangspunkt i andelstanken.

  • Områdets kvinder inddrages i videst muligt omfang i projektet.


  • Der samarbejdes gerne med andre aktører, herunder lokale organisationer i det område, hvor bistanden ydes.