22 21 40 25

[email protected]

Vedtægter

 

Vedtægterne for Mejerifolk uden Grænser består af følgende afsnit og kan læses i sin fulde længde her.

1. Navn og hjemsted
2. Formål
3. Medlemmer
4. Generalforsamling
5. Ekstraordinær generalforsamling
6. Organisation
7. Økonomi, regnskab og revision
8. Tegning og hæftelse
9. Vedtægtsændringer
10. Opløsning

Vedtaget i Odense den 22. juni 2015.