22 21 40 25

[email protected]

Virksomhedsmedlemmer og sponsorer

 

 

Virksomhedsmedlemmer:
Virksomhedsmedlemmer er faste medlemmer af Mejerifolk uden Grænser og støtter organisationen med et fast beløb hvert år. Gruppen af virksomhedsmedlemmer vælger samlet en repræsentant og en suppleant til organisationens bestyrelse. De forskellig kategorier af virksomhedsmedlemskaber er beskrevet her.

Sponsorer:
Sponsorer er virksomheder, som ud fra nedenstående kriterier yder enkeltstående bidrag til specifikke projekter eller til støtte for organisationens arbejde.

  • Kan vælge at give et beløb efter eget ønske til Mejerifolk uden Grænsers drift.
  • Kan vælge at give en materiel gave i form af et specifikt behov, der er blevet identificeret i et projekt eller i et delelement af et projekt (en maskine, en beholder eller andet).
  • Kan vælge at give en immateriel gave for eksempel ved at støtte en aktivitet, som del af et projekt. Det kunne være et uddannelsesforløb, en workshop, en lokal konsulent eller lignende.
  • Kan vælge at bidrage med menneskelige ressourcer til et projekt ved for eksempel at udlåne en medarbejder til at deltage i et projekt i udlandet eller til administrative opgaver hjemme i en kortere periode.
  • Kan vælge at give et større beløb (+150.000 kr.) til et specifik projekt og herigennem blive antaget som partner på det specifikke projekt, med ret til at markedsføre sig selv på samarbejdet og afrapportere på CSR-regnskabet.Sponsorer er virksomheder, organisationer, foreninger og for så vidt også enkeltpersoner, der vælger at donere et engangsbeløb til Mejerifolk uden Grænser. De er ikke nødvendigvis medlemmer af Mejerifolk uden Grænser, men kan dog godt være det og samtidig vælge at donere et ekstra engangsbeløb til organisationen.

Vores nuværende sponsorer og virksomhedsmedlemmer: